Zeg nee tegen coronadwang

Zeg nee tegen coronadwang
12/07/2020 Karel Beckman

De coronamaatregelen gaan al lang niet meer om een goedbedoelde actie om ons te beschermen tegen een tijdelijk gevaar. Ze gaan erom of wij als burgers over ons eigen leven beschikken – of dat we meesters hebben die voortaan over ons beschikken.

[De volledige tekst van mijn speech:]

Komt het ooit nog goed?

Komen we ooit nog uit deze coronatunnel?

Ja, maar alleen als wij besluiten om eruit te gaan.

Als wij besluiten nee te zeggen tegen de coronaregels.

Nee tegen regels die ons onder dwang worden opgelegd. De verplichte 1,5 meter. De verplichte mondkapjes.

Deze regels vormen een schending van onze rechten. Meer. Een schending van ons mens-zijn. Ze herdefiniëren ons van mensen tot wandelende ziektekiemen.

Begrijp me niet verkeerd. Iedereen heeft het recht om afstand te houden van anderen en te doen wat hij of zij wil om de kans op een besmettelijke ziekte te verkleinen.

Maar de overheid heeft niet het recht om alle burgers voor te schrijven hoe ze moeten leven, alleen omdat er een virus aanwezig is in het land.

Als we dit toestaan, zijn we voor altijd overgeleverd aan de machtswillekeur van de staat.

Dan is de coronacrisis een keerpunt dat onze maatschappij verandert van een vrije samenleving in een dictatuur.

*

De coronaregels die ons nu worden opgelegd zullen niet vanzelf verdwijnen.

Ze zullen, als we ze accepteren, nooit meer uit ons leven weggaan.

Er zullen altijd virussen zijn. Na de eerste golf komt de tweede golf. Na COVID-19 komt COVID-20. Na

Na COVID-20 komt COVID-21. Na COVID-21 komt er een ander virus.

De minister van Volksgezondheid heeft het letterlijk gezegd. De 1,5 meter kan pas worden opgeheven als er een vaccin is.

Deze heer, die voor ons hoort te werken, en door ons wordt betaald, vindt blijkbaar dat hij dat voor ons kan bepalen.

En als zijn vaccin er straks is en het werkt niet of niet goed?

Of het werkt wel en er is een nieuw virus?

De 1,5 meter samenleving gaat niet meer weg.

De verplichte mondkapjes gaan niet meer weg.

Je vrijheid word je niet terug gegeven.

Je krijgt je oude leven niet meer terug.

Tenzij je besluit om het terug te nemen.

*

Nog nooit, in de moderne geschiedenis, heeft de Nederlandse staat ons leven in zulke verregaande mate gedirigeerd als nu bij deze coronacrisis.

Volgens hoogleraar Jan Brouwer van de Rijksuniversiteit Groningen zijn deze maatregelen zwaarder dan mogelijk is onder een noodtoestand. En is er geen enkele democratische of rechtsstatelijke basis voor.

Laat dat even bezinken.

En waarom?

Er is gezegd dat corona de grootste bedreiging is van de mensheid sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat de strijd tegen corona een oorlog is.

In werkelijkheid heeft corona dezelfde effecten als een gemiddeld griepvirus.

Wie kan dit ontkennen? 6000 doden is een gemiddelde griep.

(https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/influenza/cijfers-context/sterfte)

De gevolgen van corona zijn minder ernstig dan die van de griep van 2018.

Rutte, kun je dit ontkennen?

De Jonge, kun je dit ontkennen?

Kan iemand het ontkennen?

Coronadoden bestaan, ja, corona is een rotziekte, zeker. Maar griepdoden bestaan ook. Het zijn veelal dezelfde mensen.

Het leven zit vol gevaren. Corona is een gevaar. Ongetwijfeld. Net als de griep.

Maar voor een griepepidemie vermoorden we de vrije samenleving niet.

Voor een griepepidemie helpen we de economie niet om zeep.

Voor een griepepidemie doen we geen scholen op slot.

Voor een griepepidemie verbieden we geen evenementen.

Voor een griepepidemie zetten we mensen niet op afstand van elkaar.

Voor een griepepidemie geven we de overheid niet de totale macht over ons leven.

*

Ja, maar …

Ik hoor je denken. Je bent toch asociaal als je je niet aan de regels houdt? Dan laat je anderen toch risico lopen op een besmetting?

Ik begrijp dat mensen dit denken, maar bedenk eens wat dit betekent.

Het is niet zo dat is vastgesteld dat jij een besmettelijke ziekte hebt en een gevaar bent voor je omgeving.

Nee, je wordt bestempeld als een gevaar voor je omgeving louter vanwege het feit dat er een virus aanwezig is in het land.

Niet alleen jij: iedereen wordt bestempeld als een gevaar voor elkaar, omdat er een virus in ons midden is.

Het is niet zo dat je in quarantaine moet omdat er aanwijzingen zijn da je een besmettelijke ziekte onder de leden hebt. De hele bevolking moet in een semi-permanente semi-quarantaine, omdat er een besmettelijke ziekte heerst.

Dat zijn twee heel andere gevallen. In de wet staan regelingen voor het eerste geval, niet voor het tweede.

Wat zijn de implicaties hiervan?

Er zullen altijd virussen zijn. Een samenleving zonder virussen bestaat niet.

Van nu af aan zullen we dus in de ogen van de staat altijd een gevaar zijn voor onze medemensen. Per definitie.

We zijn door onze autoriteiten opnieuw gedefinieerd.

Niet langer ben jij soeverein individu, die zelf keuzes mag maken over de risico’s die jij wenst te lopen. Je bent nu virusdrager, die de overheid onder controle wenst te hebben.

Je bent geen rechtspersoon meer, je bent een wandelende besmettingshaard. Ook al ben je niet ziek.

Je bent geen homo sapiens meer. Je bent homo virus.

Je bent geen vrije burger meer die tegen gevaar en geweld moet worden beschermd, je bent het gevaar.

Wat doen we met gevaren? Indammen, bestrijden, opsluiten, isoleren.

Dit is wat jou nu wordt verteld. Dat je sociaal bent als je accepteert dat je een gevaar bent voor je medemens, per definitie.

En dat je asociaal bent als je gewoon je leven wilt leven zoals je dat een paar maanden geleden deed.

Dit is wat de regering in een nieuwe wet wil vastleggen.

Een wet die het mogelijk maakt dat de autoriteiten op ieder willekeurig moment je huis binnen kunnen vallen, jou kunnen verbieden om handen te schudden, arm in arm te lopen, een feestje te geven, samen te komen met anderen, je overal kunnen volgen waar je gaat en staat, je auto kunnen volgen, je zaak kunnen sluiten, je reizen kunnen beperken, je tot vaccinatie kunnen verplichten.

Geloof je me niet? Luister op Café Weltschmerz naar Bas Filippini van Privacy First, naar wat hij zegt over de coronawet die door deze regering is ingediend en die nog steeds op tafel ligt. Je weet echt niet wat je hoort.

Als dit in China gebeurt, noemen we het dictatuur. Als het in Noord-Korea gebeurt, noemen we het totalitarisme. Als het in Latijns Amerika gebeurt, noemen we het fascisme.

Het gebeurt nu in Nederland.

*

Daar komt nog iets bij. De coronamaatregelen hebben baten, ongetwijfeld, maar ze brengen ook kosten met zich mee.

De lockdowns hebben ongetwijfeld levens gered of verlengd. Maar ze hebben ook mensen de dood ingejaagd. Direct en indirect. Mensen zijn gestorven aan depressie en eenzaamheid. Velen zullen sterven aan kanker, hart- en vaatziekten en andere ziekten door te late of gebrekkige zorg als gevolg van de lockdowns.

Miljoenen zullen sterven in de derde wereld door de lockdowns. Dat is door het hoofd van het Voedselprogramma van de VN gezegd.

Gezondheid wordt ondermijnd door opsluitingen, bedrijfssluitingen, schulden, faillissementen.

De autoriteiten negeren deze kosten volledig.

Angela Merkel heeft gezegd: “Alleen de zieken tellen.”

Hoezo tellen alleen de zieken? Telt verder niets meer?

Is al het leven, al het plezier, al het geluk, alle blijdschap, alle aanraking, ineens ondergeschikt aan ziekte en dood? Ondergeschikt aan een theoretisch risico op een luchtweginfectie?

*

Ik vraag me steeds meer af, wat bezielt onze politieke leiders?

Vanaf minuut één hebben ze ons angst aangejaagd. Hun eigen burgers niet gerustgesteld, maar bang gemaakt.

Vanaf dag één hebben ze zich uitsluitend gericht op die ene allesoverheersende, allesbepalende dreiging, zonder oog voor de bijkomende schade die zij aanrichten.

Zonder ook maar één gedachte dat mensen in staat zijn om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun leven.

Nog steeds. Ze blijven maar hangen in hun coronagroef. Ze hebben geen enkele intentie om corona achter ons te laten.

Wat voor leiders zijn dit? Ze zijn blijkbaar bezorgd om ons, maar wel zo geslepen dat ze deze mogelijkheid aangrijpen om meer macht naar zich toe te trekken.

Wat voor een agenda wordt hier uitgevoerd?

Een agenda die pretendeert de mensheid te willen redden maar het vertrouwen tussen mensen aanvreet. Een agenda die onze mentale weerstand ondermijnt. Die ons plezier in het leven vergalt. Die ons er constant aan herinnert dat we op onze tellen moeten passen.

Een agenda die wil bureaucratiseren, digitaliseren, vaccineren.

Die wil dat we allemaal met één mond spreken, allemaal dezelfde mening erop na houden.

Een agenda die wil dat we de leider volgen.

*

Beste mensen, hier gaat iets helemaal fout.

Kijk alsjeblieft om je heen. Kom uit de coronatunnel.

Zie corona voor wat het is.

Zie onze leiders voor wat ze zijn.

Zie het beleid voor wat het is.

Dit gaat al lang niet meer om een tijdelijk gezondheidsprobleem. Dit gaat al lang niet meer om een goedbedoelde actie om ons tegen een gevaar te beschermen.

Dit gaat erom of wij vrij zijn – of dat we China achterna gaan.

Dit gaat erom of wij burgers zelf meester zijn over ons leven – of dat wij meesters hebben die heersen over ons leven.

Het gaat ook over ons zelf. Of wij bereid zijn om als volwassenen om te gaan met de risico’s van het leven, of ons liever laten behandelen als schoolkinderen.

Of we baby-boomers zijn of boomer-baby’s.

Zelfstandige senioren of bejaarde kleuters.

Millennials of meelopers.

Denk niet dat dit zal overwaaien.

De 1,5 meter gaat niet vanzelf weg. Je krijgt je vrijheid alleen terug als je hem terug neemt.

Je krijgt je zelfbeschikkingsrecht alleen terug als je het terug neemt.

Je krijgt de samenleving zoals die was – de blije, onschuldige, vertrouwde samenleving waar bijna iedereen naar terugverlangt – alleen terug als je hem opeist.

*

Hier dreigt iets helemaal mis te gaan. Onherstelbaar mis, als we nu niet in actie komen.

De tijd is gekomen om stop te zeggen.

De tijd is gekomen om ons oude leven op te eisen.

De tijd is gekomen om te feesten. Elkaar te omhelzen.

De tijd is gekomen om de bevelen van deze machthebbers niet meer op te volgen.

De tijd is gekomen om tegen de regering te zeggen: wij accepteren deze regels niet.

Als het Parlement weigert om voor ons, voor onze rechten, op te komen, dan moeten we het zelf doen.

Mensen in het OV, doe die mondkapjes af als je ze niet op wil houden.

Horeca, stop met die 1,5 meter. Het werkt niet. Het is zelfmoord.

Werkgevers, nodig uw medewerkers uit om terug te komen naar kantoor, als ze dat willen.

Onderwijsinstellingen, open de deuren voor uw leerlingen.

Voetbalfans, ga naar het stadion en zing en juich zoals je dat zelf wil, niet zoals de autoriteiten jou opdragen dat je moet zingen en juichen.

Parlementariërs, bedenk voor wie je er bent. Jullie hebben het totaal laten afweten in deze crisis. Wanneer trekken jullie een streep in het zand? Willen jullie de geschiedenis ingaan als het parlement dat onze vrijheid verkwanselde?

*

We kunnen hier uit komen. Dat is aan ons zelf.

Als we allemaal zelf besluiten hoe we willen leven, is ons leven weer zoals het was. Dan is corona verslagen. Het kan. We hoeven het alleen maar te doen.

Nogmaals, wie geen risico wil lopen, mag afstand houden. Een mondkapje opdoen. Geen bezoek ontvangen. Mensenmassa’s mijden. Zich laten vaccineren. Wat je maar wil. Dat recht heeft iedereen. Geen probleem.

Maar niemand heeft het recht om zijn angst aan anderen op te leggen.

Stop die obsessie met coronadoden. Je telt toch ook niet iedere dag griepdoden, verkeersdoden, malariadoden, mensen-die-van-de-trap-af-vallen doden.

Wist je dat er in de Verenigde Staten 5000 mensen per jaar sterven omdat ze zich in hun eten verslikken? Dat zijn er 13 per dag.

Aan luchtweginfecties stierven volgens cijfers van de WHO in 2016 drie miljoen mensen. Dat is normaal.  Stop de obsessie met besmettingen. Je telt toch ook geen keelpijnen, kiespijnen, gebroken ribben.

Stop met alles te relateren aan corona. Het hele leven in dienst te stellen van corona.

Pas als er nul doden zijn, nul zieken, nul besmettingen, zouden we weer vrij mogen samenleven?

Maar die nul doden komen er nooit, nul zieken komen er nooit, nul besmettingen komen er nooit.

Beslis wat je wilt zijn. Een vrij mens of een virusdrager.

Beslis wat je medemensen voor je zijn. Vrije mensen of virusdragers.

Word weer vrij mens. Voor het te laat is.

Je had misschien niet verwacht dit ooit te zullen meemaken. Maar je staat oog in oog met dictatuur.

Dictatuur met een zorgzaam gezicht. Maar dictatuur heeft altijd twee gezichten.

Je hebt nu de kans om te laten zien dat je je durft te verzetten.

7 Reacties

 1. Lex 4 jaar geleden

  Hele,aal eens. Waar kan ik tekenen?

 2. Ineke van Veen 2 jaar geleden

  Zolang het coronavirus op Groep A staat, zie RIVM, mag u ernstig zorgen om maken. Wellicht iedere najaar zal de hel losbarsten en coronamaatregelen kan de overheid opleggen. Vele mensen zeiden tegen mij en maken ernstig zorgen om nieuwe waanzinnige coronamaatregelen, dus iedere winterseizoen wellicht ophokplicht???? De overheid is dodelijk en gevaarlijk. Zelfs Pieter Omtzigt heeft voor het coronavirus op Groep A gestemd, behalve Forum voor Democratie, BVNL, SGP, DENK, BBB, enz. We leven in een zieke maatschappij. Ik hoop dat ik ongelijk krijg voor de komende winter????

 3. Ineke van Veen 2 jaar geleden

  Er wordt nu gespeculeerd om besmettingen. Besmettingen zullen nooit verdwijnen? Waren er in het jaar 2019, 2015 of voorgaande jaren besmettingen? Er waren geen obsessieve teststraten die mensen massaal gratis lieten testen.
  Mooie artikel van Maurice de Hond, volg het ook altijd. https://www.maurice.nl/2022/06/07/is-dat-wetenschap-of-politiek/
  http://www.mauricedehond.nl

Pingbacks

 1. […] thefriendlysociety.nl/zeg-nee-tegen-coronadwang/ […]

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*