Nieuws

 • Artikelen

  De Navo Omroep Stichting (NOS)

  De NOS is de Pravda van de Navo. De rest van de Nederlandse media is niet veel beter.

 • Artikelen

  Botsende beschavingen?

  Onze grootste vijand is niet de islam, maar ons eigen onvermogen om onze prachtige ‘westerse’ idealen in de praktijk te brengen.

 • Artikelen

  Oekraïne bij het vuil, volgende halte Gaza

  Wie herinnert zich nog de oorlog in Oekraïne? Was dat niet die strijd tegen de nieuwe Hitler, die erop uit was heel Europa onder zijn laars te verpletteren? De Oorlog voor Vrijheid en Democratie? Onze oorlog?

 • Artikelen

  Bizarre wereld

  In de bizarre wereld waar we nu in leven is alles op perverse wijze omgekeerd aan de gewone wereld die wij kennen.

 • Artikelen

  Dit was niet afgesproken

  Bruut geweld met bruut geweld vergelden, geloven we nog steeds dat we daar iets mee opschieten? Dat dit niet gaat leiden tot nieuwe, totaal onverwachte, ondenkbare rampen die ook onszelf zullen treffen, in onze veilig gewaande wereld?

 • Artikelen

  Vrijheidsstrijders

  Wie was de grootste vrijheidsstrijder aller tijden?

 • Artikelen

  Oppenheimer, Kennedy en de vredesbrieven

  Wellicht dat de volle zalen die Oppenheimer trekt, een teken zijn dat er tóch een bewustzijn is onder de mensen dat we onze vijand moeten trachten te begrijpen in plaats van te bestrijden. Een besef dat vrede met Rusland noodzakelijk is, ook al is hier niks van te merken in onze vervloekte media.

 • Artikelen

  The Evil Empire

  Hoe kan het dat ondanks alle Amerikaanse gruweldaden, mensen in het westen niet bereid zijn om in te zien dat ze te maken hebben met een Evil Empire, zoals Ronald Reagan de Sovjet-Unie omschreef. Dat ook nu weer massaal de kant van de Amerikanen wordt gekozen in hun meedogenloze strijd om Rusland kapot te maken?

 • Artikelen

  Wat is onze strategie? Naar een nieuw Bill of Rights!

  Hoe organiseer je vrijheid? Het idee dat ik heb opgevat is om een nieuwe Bill of Rights vast te stellen. Een aantal grondrechten die onschendbaar moeten zijn.