Het Westen is het Beste – 2 – Maatschappij en politiek

Het Westen is het Beste – 2 – Maatschappij en politiek
20/12/2020 Karel Beckman

Dit is het tweede deel van een vierdelige serie die ik samen heb geschreven met Frank Karsten en die eerder is gepubliceerd op de website Wynia’s Week. Ik hecht er waarde aan om te benadrukken dat het “Westen” niet duidt op een ras of natie, zelfs niet op een geografische plek. Het staat voor een idee: zelfbeschikkingsrecht voor ieder mens. Een idee dat helaas ook in westerse landen in de praktijk niet meer bestaat. Karel Beckman.

Mahatma Gandhi zou ooit gevraagd zijn wat hij dacht van de Westerse beschaving. Naar verluidt antwoordde hij spottend: “Een goed idee!”

Het was inderdaad een goed idee, maar niet zoals Gandhi het bedoelde. Het Westen heeft, zoals we in deel 1 van deze serie hebben betoogd, unieke prestaties geleverd op wetenschappelijk en artistiek gebied. Maar het heeft ook de meest florerende samenlevingen voortgebracht, met onovertroffen welvaart, welzijn, tolerantie en vrijheid. Samenlevingen die je zelden aantreft in Afrika, Azië, Zuid-Amerika en het Midden-Oosten.

Particulier eigendom

De liberale revolutie die het Westen doormaakte in de 18e en 19e eeuw zorgde ervoor dat machtswillekeur en onderdrukking werden teruggedrongen. Burgers kregen steeds meer rechten en vrijheden, zoals vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, recht op particulier eigendom. Kerk en staat werden gescheiden en mensen mochten zelf bepalen welk geloof zij erop nahielden. De rechtspraak werd relatief onafhankelijk van de staat en burgers werden onschuldig geacht totdat schuld was bewezen. Vorsten konden niet opeens besluiten een tegenstander op te sluiten of te doden.

Je mag in het westen de gevestigde machten zelfs uitlachen. Een film als Life of Brian, waarin religie genadeloos op de hak wordt genomen, zou in veel niet-westerse landen worden verboden.

Uniek was ook de economische vrijheid die burgers in westerse landen verwierven. Ze konden zelf hun beroep kiezen, een bedrijf beginnen, bezittingen en onroerend goed verwerven en vrij met elkaar handelen. Dit lijkt voor ons allemaal vanzelfsprekend, maar dat was het vóór de 18e eeuw niet.

En nu nog steeds niet in de meeste landen. De belangrijkste redenen dat mensen in “ontwikkelingslanden” moeilijk aan hun armoede ontsnappen zijn bureaucratie en corruptie. De liberale Peruaanse econoom Hernando de Soto concludeerde na uitgebreid onderzoek dat mensen in arme landen vooral arm zijn omdat ze geen zekere rechtspositie hebben waardoor ze niet in vrijheid eigen bezit kunnen opbouwen. Als voorbeeld stelde hij: “Wil je in Egypte een stuk land kopen en legaal laten registreren, dan moet je bij 31 instellingen 77 procedures doorlopen en ben je 5 tot 14 jaar verder.” Eigendomsrechten zijn essentieel voor vrijheid, welvaart en ondernemerschap.

Sinds 1995 publiceert Transparency International jaarlijks de Corruption Perceptions Index (CPI). Hierin scoren westerse landen steevast het hoogst. Westerse ambtenaren eisen zelden smeergeld voor een vergunning of document.

Tolerantie

Ook op andere terreinen hebben burgers in het Westen meer zeggenschap over hun leven. Nergens hebben organisaties als vakbonden, consumentenbonden en milieuorganisaties meer invloed. Westerse mensen hebben ook meer mogelijkheden om vooruit te komen in het leven en hun eigen levensstijl te kiezen dan mensen in andere landen. Nergens is zoveel sociale mobiliteit en hebben mensen van lage komaf meer kansen om hogerop te komen. In het algemeen zijn motivatie en talent de belangrijkste voorwaarden voor succes, niet afkomst, een adellijke titel of geld.

Nergens bestaat ook zoveel tolerantie ten aanzien van minderheden, andersdenkenden of mensen met andere seksuele voorkeuren. En hoewel je soms een andere indruk krijgt als je het nieuws volgt, is er waarschijnlijk nergens zo weinig racisme als in het Westen. Twee Zweedse economen deden daar in 2013 onderzoek naar. Voor hun World Values Survey vroegen ze mensen in hoeverre ze er een probleem mee hadden als iemand van een andere etniciteit naast hen kwam wonen. De uitkomsten waren verrassend: Westerse landen behoorden tot de meest tolerante landen, veel toleranter dan bijvoorbeeld India, China, Rusland, Indonesië, Turkije, Thailand, Iran, Marokko, Nigeria en Saoedi-Arabië.

Gelijkwaardig

Westerse landen lopen ook voorop in humanitair en sociaal opzicht. Er is veel aandacht voor het geluk van kinderen. Kindhuwelijken en uithuwelijking zijn verboden. Lijfstraffen en de doodstraf zijn in de meeste westerse landen afgeschaft. Vrouwen zijn gelijkwaardig aan mannen. Lichamelijk en geestelijk gehandicapten worden met mededogen behandeld. Westerse landen kenmerken zich bovendien door een cultuur van filantropie en “goede doelen” die je lang niet overal ziet.

In westerse landen bestaat ook relatief veel aandacht voor het welzijn van dieren en voor milieu- en natuurbescherming. Dat is in andere landen weleens anders. We horen vaak dat de oceanen omkomen in het plastic, maar wat je nooit hoort is dat meer dan 95% van dat plastic afkomstig is uit landen buiten Europa en Noord-Amerika. Zoals blijkt uit cijfers van Our World in Data is er in het westen ook de minste luchtvervuiling en het schoonste water.

Deze verworvenheden zijn zeker niet overal en altijd gemeengoed geweest in het westen. Fascisme en communisme, ook “westerse” uitvindingen, brachten het totalitarisme terug in een aantal westerse landen in de vorige eeuw. Liberale ideeën zijn ook zeker niet altijd consequent in praktijk gebracht. Ze golden lange tijd niet voor zwarten en andere minderheden of voor de lokale bevolking in westerse koloniën.

Maar veel mensen die in en door westerse landen werden onderdrukt wisten zich te bevrijden door een beroep te doen op westerse idealen. Leiders als Martin Luther King, Gandhi en Mandela vochten met succes voor de emancipatie van hun volkeren, geïnspireerd door het westerse ideaal van vrijheid en gelijkheid.

Dit wil niet zeggen dat in andere landen en culturen geen verheven ideeën bestaan over de waarde en waardigheid van mensen. Zeker wel. Maar nergens zijn ze zo breed in de praktijk gebracht als in het Westen.

Kritiek op het Westen is soms terecht, want alles kan beter. Maar is het elders in de wereld beter? In India met zijn vervuiling, armoede en kastensysteem? In Afrika met zijn nepotisme, geweld en lage levensstandaard? In het Midden-Oosten waar nog lijfstraffen worden uitgevoerd, homoseksuelen worden opgehangen, en waar op afvalligheid de doodstraf staat? In Zuid-Amerika waar corruptie heerst en waar grote verschillen zijn tussen arm en rijk? In China, waar de overheid totalitaire controle uitoefent over haar burgers en geen vrijheid van meningsuiting bestaat?

Niet voor niets gaan de migratie- en vluchtelingenstromen in de wereld altijd richting westerse landen. Duizenden mensen wagen hun leven op gammele bootjes om het Westen te bereiken. Willen ze dan zo graag racistisch onderdrukt worden door de westerlingen? Uit een Gallup Poll uit 2018 blijkt dat de VS nog altijd de populairste bestemming zijn voor de 750 miljoen mensen die wereldwijd willen migreren. Moet je dan niet gewoon concluderen dat het Westen de beste samenlevingen heeft voortgebracht in de geschiedenis en in de wereld?

Maar hoe zit het dan met slavernij, kolonialisme en imperialisme? Daarover meer in deel drie van deze vierdelige serie.

3 Reacties

 1. Sjin 3 jaar geleden

  Karel,
  De afgelopen 9 maanden hebben alle gebruikte argumenten in dit artikel van tafel geveegd.
  Het wezen van het “Westen” zoals we die kenden is onherkenbaar veranderd. Of toont het nu z’n ware lelijke gezicht?
  Voor me zelf sprekend, alles wat ik in 60 jaar als vanzelfsprekend en waar ben gaan beschouwen, is inmiddels onderwerp van een complete heroriëntatie van mijn denken.
  Ik ben inmiddels zo ver dat ik alles wat ik ooit heb geleerd en/of geloofd bij het grof vuil heb gezet en ben weer op nul begonnen met het werken aan standpunten en ideeën over zo’n beetje alles.
  Worstel al een paar maanden met het hoe en waarom van de gebeurtenissen van de afgelopen maanden en had moeite om er een vinger achter te krijgen.
  Toevallig vandaag het volgende artikel gelezen die vrij goed verwoord welke conclusie ik zelf al had getrokken, t.w. een wereldoorlog van het Globalisme tegen het Populisme (de werkelijke macht tegen het gepeupel). Trump en Brexit was een brug te ver en alles wordt in stelling gebracht om daar voor eens en altijd mee af te rekenen.
  M.i. zeer lezenswaardig!

  https://consentfactory.org/2020/12/16/year-zero/

  • Auteur
   Karel Beckman 3 jaar geleden

   Sjon, ja, ik snap wat je bedoelt, inmiddels zijn we twee delen verder, in deel 4, kun je lezen op Wynia’s Week, beschrijven we “verval van het westen” en waar dat door komt https://www.wyniasweek.nl/het-westen-was-het-beste-maar-lijdt-aan-stagnatie-en-verval-4/

   • Sjon 3 jaar geleden

    Karel,
    Deel 4 gelezen.
    Dat vormt een vrij complete analyse van de symptomen van het verval welke voor de oplettende toeschouwer al langer duidelijk was.
    Let wel, het zijn slechts de symptomen.
    Niet de achterliggende krachten en oorzaken welke deze symptomen hebben opgeroepen en welke zeer krachtig en consequent werden en worden gevoed.
    Dit is het werk van pak weg 50 jaar een agenda doordrukken door……ja…door wie eigenlijk en welke agenda?
    Dat zou de vraag moeten zijn!
    Duidelijk is dat dit niet door grass-root bewegingen in gang is gezet, maar door top-down krachten.
    Al die beweginkjes worden gevormd door slechts een handjevol ruimhartig gesponsorde useful idiots zonder enig draagvlak onder de bevolking.

    Volgende site is m.i. ook een eye-opener:
    https://wtfhappenedin1971.com
    1971 is het jaar dat de goud standaard werd afgeschaft in de USA.
    Feit is dat 1971 een waterscheidingsmoment is geweest voor het westen en de daar uit volgende economische feiten spreken voor zich.
    Wellicht moeten we nog verder terug naar het eind van de 2de wereldoorlog met de geboorte van de VN.
    De alles bepalende stap die waarschijnlijk alleen maar kon uitmonden in de situatie waarin we ons nu bevinden.
    Belangrijk vast te stellen dat alleen het “Westen” hier hard aan heeft getrokken. Inmiddels is China zeer machtig binnen de VN, maar China had niets van doen met de oprichting van de VN en werd pas lid in 1971. (daar is dat jaar 1971 weer!)
    Het westen is zelf verantwoordelijk voor haar eigen ondergang.
    Geen toeval, maar het resultaat van consequent beleid in de westerse wereld zonder enige inspraak van het electoraat.
    Op het moment dat het electoraat middels Trump en Brexit lastig werd volgde een nietsontziende ingreep. Trump is weg gewerkt en Brexit gaat er nooit komen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*