De pragmatist

De pragmatist
29/07/2023 Karel Beckman

Ooit, heel lang geleden, keek ik nog weleens met een schuin oog naar de VVD, om te zien of er nog iets goeds uit deze ‘liberale’ partij zou kunnen komen. Als je een liberaal hart hebt, zoals ik, hou je toch altijd een beetje hoop. Ook al weet je dat de VVD net zo ver af staat van het liberalisme als de KRO van het Katholicisme.

Maar toen ik ergens las dat ‘de nieuwe leider van de VVD’, Mark Rutte – ik zei al, het gaat over lang geleden – een pragmatist was, wist ik dat het echt nooit meer goed zou komen met de VVD. Ik wist dat dit het einde was van het laatste restje liberalisme dat misschien nog bij die club aanwezig was.

En ik heb natuurlijk gelijk gekregen. Onder Rutte is de VVD het compleet tegenovergestelde geworden van een liberale partij. Dat heeft hij zelf ook toegegeven. In april 2020 zei hij in het parlement, goedkeurend: “We zijn natuurlijk een land dat in de kern diep-socialistisch is.”

Oh ja? Hij bedoelde natuurlijk: “Ik en mijn partij zijn zover afgegleden dat we ons in niets meer onderscheiden van GroenLinks en de PvdA.” Maar die pijnlijke constatering wenste hij af te dekken met het excuus dat hij eigenlijk geen keus had. We zijn tenslotte allemaal socialisten, nietwaar?

Hoe kan het dat Rutte ons land tot deze staat van verval en dictatuur heeft gebracht? Dat onder zijn leiding MKB-ondernemers, boeren en vissers kapot worden gemaakt? De inflatie uit de klauwen giert? Wij avondklok, lockdowns, vaccinatiewaanzin en mondkapjesterreur moesten ondergaan? We een door-en-door bureaucratische samenleving zijn geworden, verziekt door regels, gemend door technocraten, met een nieuwe tweedeling: een groep die profiteert en een groep die het nakijken heeft – zoals toeslagenouders en 60.000 ondernemers die coronasteun moeten terugbetalen die ze niet hebben terwijl er tientallen miljarden naar ‘klimaatprojecten’ gaan?

Waar is het Nederland gebleven van mensen die hun schouders ergens onder zetten, hun eigen broek ophouden, de handen uit de mouwen steken (allemaal Nederlandse gezegden, Rutte) – van mensen die tolerant zijn maar niet de hele tijd zeiken en zeuren over hoe zielig ze zijn? Was dat niet ooit wat wij ‘in de kern’ waren?

Hoe kan het dat het uitgerekend de VVD is die dit Nederland om zeep heeft geholpen? Het is te danken aan het pragmatisme dat deze kakpartij altijd al kenmerkte en onder Rutte tot norm is verheven. Pragmatisme is een filosofische stroming die het bestaan van een objectieve realiteit en morele principes ontkent. Voor de pragmatist is het niet de vraag of iets waar is of niet – laat staan of iets goed is of niet – maar of iets ‘werkt’. De pragmatist kijkt neer op wat hij beschouwt als onpraktische idealisten die zich bezighouden met absolute waarheden of morele waarden. Het enige dat hem interesseert is macht.

Hij schuwt vaste principes. ‘Je kunt niet terug naar het verleden’, zegt hij bijvoorbeeld. Of: ‘je moet nu eenmaal compromissen sluiten als je iets wil bereiken’. De pragmatist weet van de prins nooit kwaad. Hij wordt ook bijna nooit kwaad, behalve als je hem beschuldigt van kwaadaardige intenties. Dan kom je aan zijn zelfbeeld, dat berust op moedwillige naïviteit (vandaar het voortdurende infantiele gegiechel en de stroom aan oubollige lolligheden), het bewust niet-nadenken over de gevolgen van zijn handelen.

De pragmatist lijkt een toonbeeld van praktisch succes. Is Rutte niet 13 jaar aan de macht geweest? Maar dat succes is schijn. De pragmatist heeft namelijk geen doel. Hij doet wat ‘werkt’, maar welke maatstaf legt hij aan om te bepalen of iets ‘werkt’? Door zijn onwil om een moreel standpunt in te nemen, neemt hij automatisch de waarden over die op dat moment heersen in de samenleving. Waarden die door de onpraktische idealisten zijn geformuleerd. Dat zijn collectivistische, totalitaire waarden – omdat dit nu eenmaal de waarden zijn waar de heersende klasse wel bij vaart.

Rutte heeft 13 jaar lang lopen liegen en bedriegen en manipuleren. Maar welk doel heeft hij bereikt?

Rutte heeft niet 13 jaar geregeerd. Hij is dertien jaar geregeerd.

PS Er zijn mensen die denken dat Rutte perfect weet wat hij doet en een welbewust doel heeft, namelijk van Nederland een provincie maken in de globalistische wereldorde. Ik denk dat dat teveel eer is. Zijn beleid leidt daar weliswaar toe, maar ik denk dat dit geen gevolg is van zijn sluwheid, maar van zijn gebrek aan ruggengraat, aan idealen, waardoor hij zich door de globalisten laat sturen. 

Dit artikel is eerder gepubliceerd in De Andere Krant. Volg mij en vele andere vrijheidslievende auteurs en columnisten door een abonnement te nemen. www.deanderekrant.nl

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*