Artikelen

 • Artikelen

  Gratis kroketten

  Inflatie is niet normaal, het is diefstal. Bedenk hoe de wereld zou zijn als prijzen gestaag zouden dalen: veel minder zorgen!

 • Artikelen

  Valse profeet Herman Wijffels

  Volgens Herman Wijffels nemen ongelijkheid en milieuvervuiling toe door het “ontspoorde kapitalisme”, en moeten we daarom honderden miljarden steken in “de energietransitie”. Maar als we echt een betere wereld willen, zou het dan veel beter zijn om Wijffels en zijn vriendjes te verjagen?

 • Artikelen

  Niet de staat is soeverein, maar het individu (oftewel Poetin is niet onze vriend)

  Poetin mag zich dan teweer stellen tegen de globalistische elite van het World Economic Forum, hij is geen vriend van vrijheid en vrede, en zijn ‘soevereine staat’ zou niet ons hoogste ideaal moeten zijn.

 • Artikelen

  Een bescheiden voorstel: laten we de wereld veranderen in 10.000 Vlaanderens

  Veel mensen geloven dat de overheid er “voor ons” is. Dat is een misvatting. Ook al hebben politici en overheidsdienaren de beste bedoelingen, de aard van de staat leidt onherroepelijk tot corruptie en onderdrukking. Daarvoor is maar één echte oplossing: we moeten het staatsapparaat zelf ontmantelen en mensen weer de controle geven over hun eigen leven. Dat kan alleen in kleine, gedecentraliseerde bestuurseenheden.  

 • Artikelen

  De coronapas: waar ligt jouw grens?

  De coronapas heeft niets te maken met de volksgezondheid: het is een eerste stap in de uitrol van een universeel digitaal controlesysteem waarmee overheden burgers willen controleren en aansturen. Als je vrijheid je lief is, doe er dan niet aan mee.

 • Artikelen

  Brief aan een gevaccineerde kennis

  Is dat schrikken: een kennis die recht in je gezicht zegt dat jij minder rechten hebt omdat je ongevaccineerd bent. Ik heb er een brief over geschreven.

 • Artikelen

  Meneer de Jonge, uw vaccinatiedwang is een omkering van morele waarden

  De vaccinatiedwang die door Hugo de Jonge en zijn collega’s wordt uitgeoefend houdt in dat er levens van kinderen en jongeren worden opgeofferd en verwoest ten behoeve van een klein groepje ouderen. Deze omkering van morele waarden is mogelijk geworden doordat het collectivistisch denken diep is doorgedrongen in onze samenleving.

 • Artikelen

  Geen hiërarchie, maar heterarchie: de parallelle samenleving vanuit libertarisch perspectief

  De “libertarische” manier van samenleven sluit aan op hoe onze hersens werken. Hij leidt naar een veelheid aan parallelle samenlevingsvormen die een uitweg bieden uit de uniforme controle-staat waar we nu in zitten.

 • Artikelen

  De Europese Groene Droom: armoede in een verwoest landschap

  Het Europese klimaatbeleid, volledig gebaseerd op “duurzame energie” en “groene waterstof”, wordt ons voorgespiegeld als een mooie groene droom. In werkelijkheid leidt het ons naar een door milieuridders gecontroleerd armoedig bestaan in een verwoest landschap.

 • Artikelen

  Virus versus vrijheid: hoe het gezondheidssocialisme onze samenleving ontwricht

  Het coronabeleid dat onze samenleving ontwricht is mogelijk geworden doordat we zijn gaan geloven in de zegeningen van het socialisme. We zijn vergeten dat vrijheid beter werkt én socialer is.