Brief aan een gevaccineerde kennis

Brief aan een gevaccineerde kennis
12/08/2021 Karel Beckman

Beste A.,

Ik was even van mijn stuk gebracht gisteren door ons telefoongesprek waarin je vertelde dat je op vakantie gaat – vliegen naar Thailand – en er tussen neus en lippen door aan toevoegde dat je het volkomen terecht vindt dat voor “ongevaccineerden” andere regels mogen gelden dan voor “gevaccineerden”. Van jou mogen vliegtuigmaatschappijen en andere openbare gelegenheden coronatests verplicht stellen voor ongevaccineerden, zei je. Verschil moet er zijn!

Je accepteert dus een tweedeling in de maatschappij, waarbij één categorie mensen – de “ongevaccineerden” – minder rechten heeft dan anderen. Ik vind dat schokkend.

Ik zal je proberen uit te leggen waarom, maar misschien moeten we eerst even helder zien te krijgen wat we bedoelen met de term “gevaccineerden”. Zijn dat mensen die een dubbele vaccinatie plus booster shot hebben gehad? Of ook degenen die slechts één dubbele vaccinatie hebben gehad? Ik vraag het even, want de dubbel-gevaccineerden-zonder-booster-shot belanden nu ook massaal in het ziekenhuis met COVID.

In Israël bijvoorbeeld, waar ze met inentingen wereldwijd voorop lopen, is nu 65% van de mensen die in het ziekenhuis worden opgenomen met COVID, dubbel gevaccineerd. Dus als je tot de dubbele-vaccinatiegroep behoort, kun je nog steeds COVID krijgen – en je bent ook net zo besmettelijk als een niet-gevaccineerde. Dat maakt het onderscheid tussen “gevaccineerden” en “ongevaccineerden” al wat mistig, vind je niet?

Dat dubbel-gevaccineerden toch in het ziekenhuis belanden komt onder meer omdat de vaccins niet beschermen tegen de Delta variant. Booster shots voor iedereen dan maar? Maar in Israël worden nu ook al mensen gehospitaliseerd die een booster shot hebben gehad!

Vreemd is dat niet, want die booster shots verschillen in essentie niet van de eerste vaccinaties. De fabrikanten hebben helemaal de tijd niet gehad om nieuwe vaccinaties te ontwikkelen tegen nieuwe varianten. Coronavirussen – dat weet je hopelijk wel? – muteren  voortdurend en dus loop je met coronavaccinaties altijd achter de feiten aan, net als bij griepvaccinaties. Als we jouw lijn volgen, zullen we er dus jaarlijks, of zelfs een paar keer per jaar, aan moeten geloven! Voor altijd corona – nooit meer normaal: de vaccinfabrikanten zeggen het zelf.

Oh en nog iets, het is zelfs goed mogelijk dat de vaccinaties juist bijdragen aan het sneller muteren van het virus. Dat past zich immers steeds aan nieuwe bedreigingen aan. Dit is in ieder geval wat de Vlaamse professor Geert Vanden Bossche en andere experts stellen. Zij vinden het een heel slecht idee om midden in een pandemie mensen massaal te gaan vaccineren. Daar help je het virus alleen maar mee! Mocht je je nog wat verder in de materie willen verdiepen, dan raad ik dit interview aan met professor Theo Schetters bij de Nieuwe Wereld – die legt het allemaal keurig uit.

Dit doet me dan meteen weer denken – sorry dat ik even van de hak op de tak spring – aan het begrip natuurlijke immuniteit. Ik mag aannemen dat jij, als kritische journalist, daar bekend mee bent? Het houdt in – maar ik kan me niet voorstellen dat ik jou dat echt moet uitleggen – dat mensen die corona hebben gehad, zeer langdurig immuun zijn, waarschijnlijk voor de rest van hun leven, en dus geen vaccinaties nodig hebben en ook geen besmettingen kunnen veroorzaken.

Ik citeer even arts, epidemioloog en emeritus hoogleraar Menno Jan Bouma, die vorig jaar in een interview zei: “Mensen die het virus hebben leren kennen en staande hebben weten te houden bij de voordeur, functioneren als een soort ‘levend schild’ voor alle kwetsbaren in onze samenleving. Ik praat hier over de befaamde ‘groepsimmuniteit’. Je hebt als gemeenschap even de tijd nodig om groepsimmuniteit op te bouwen. Jonge, vitale mensen hebben in de regel niet of nauwelijks last van corona. Het blijft bij hen vrijwel altijd bij een beetje snotteren. In Nederland is het gevoel voor saamhorigheid groot, en de zorg om ouderen is prachtig. Een mooie daarbij passende leus zou kunnen zijn: ‘Zorg goed voor je oma: zorg dat je corona hebt gehad.’ Hoe meer jonge, vitale mensen kennis hebben gemaakt met het coronavirus en het virus staande hebben gehouden bij de voordeur, oftewel: immuun zijn geworden voor corona, hoe gunstiger dat is voor onze medemensen met een zeer zwakke afweer.”

Interessant toch? Als we mensen gaan indelen in groepen, zouden we dan niet een aparte categorie moeten maken van mensen met natuurlijke immuniteit? Volgens mij was dat oorspronkelijk ook het plan bij de invoering van de Europese coronapaspoorten, maar om de een of andere reden hebben ze dat weer laten vallen. (Zou het een bepaald verdienmodel in de weg zitten?)

Dit is des te vreemder als je bedenkt dat, in tegenstelling tot onze natuurlijke afweer, de coronavaccinaties niet tot groepsimmuniteit blijken te leiden! Dit is nu aangetoond in IJsland: 93% van de bevolking gevaccineerd (vanaf 16) en  toch weer een opleving van besmettingen. “Je doet het voor een ander” blijkt dus toch niet op te gaan.

Oh ja, over die besmettingen nog even. Je zei me over de telefoon dat je het terecht vindt dat openbare gelegenheden door de overheid worden verplicht om corona-tests te eisen van hun niet-gevaccineerde bezoekers. Ik neem dus aan dat je je wel enigszins hebt verdiept in de werking van die dingen? Je weet dus wel, hoop ik, dat die tests – waar het hele coronabeleid op is gebaseerd – uitermate gebrekkig zijn? Volgens cijfers van het Robert Koch Institut (het Duitse RIVM) hebben sneltests een foutenmarge van 20% in het corona-hoogseizoen en 98% in het corona-laagseizoen. Veel heb je er dus niet aan. De PCR-tests zijn net zo slecht. Er worden dermate hoge cycli toegepast bij deze tests dat de uitkomsten volstrekt nietszeggend zijn, zoals vele wetenschappers al hebben betoogd.

Die technische discussie laat ik verder maar even zitten. Eerlijk gezegd, A., gaat het mij om veel meer dan de hele medische discussie rond corona. Daar kunnen we nog lang over doorgaan. Dat lijkt me nauwelijks zinvol. De feiten zijn inmiddels bekend – bij goed geïnformeerde journalisten zoals jij zouden ze in ieder geval bekend moeten zijn. Moet ik ze echt nog noemen? Het sterftepercentage van 0,15%, niet veel hoger dan de griep, die nu op magische wijze verdwenen is? De gemiddelde leeftijd, boven de 80, van degenen die mét, niet áán, corona overlijden? De ruim 98% van de bevolking die überhaupt geen last heeft van corona (dixit Jaap van Dissel in de Tweede Kamer)?

Het feit dat 1,5 meter en andere lockdown-maatregelen niet werken? Dat er geen enkele relatie is tussen lockdowns en coronaslachtoffers, zoals eenvoudig is af te lezen uit epidemiologische vergelijkingen tussen landen en naties? Dat mondkapjes niet werken tegen virusverspreiding (dixit RIVM en Jaap van Dissel) maar wel schadelijk zijn voor de gezondheid en dat een mondkapplicht dus een volstrekt zinloze vorm van onderdrukking is?

Dat de huidige mRNA vaccinaties experimenteel zijn en er nu al honderd keer zoveel “bijwerkingen” zijn geregistreerd als bij de griepprik? Dat er inmiddels duizenden doden zijn geregistreerd bij officiële instanties als VAERS in de VS en het Lareb in Nederland “na vaccinatie”, en honderdduizenden ernstige gevallen van gezondheidsschade, zoals hartspierontstekingen bij vooral jonge mensen? En dat het alleen al om deze reden moreel onaanvaardbaar is om, zoals jij wil, mensen die zich niet willen laten vaccineren te degraderen tot tweederangs burgers?

Maar, nogmaals, het medische verhaal rond corona is niet waar het mij primair om gaat. Waar ik het met je over wil hebben is niet “corona” op zichzelf, maar hoe wij daar als samenleving mee omgaan.

We hebben, als reactie op de komst van dit virus (waar het ook precies vandaan is gekomen), ons lot volledig in handen gelegd van de staat. In plaats van dat we accepteren dat virussen en ziekten bij het leven horen, en dat mensen een eigen verantwoordelijkheid hebben om daar mee om te gaan – met steun uiteraard van een goed functionerend gezondheidsstelsel – hebben we de staat de taak gegeven om een virus te “verslaan” dat niet te verslaan valt. Voor dat doel heeft de staat het recht en de mogelijkheid gekregen om tot in het kleinste detail te bepalen hoe we moeten leven, en aan welke voorwaarden we moeten voldoen om volwaardig aan de maatschappij deel te kunnen nemen.

Heb je weleens nagedacht over de implicaties hiervan, A.? Waar voorheen gezondheidszorg was gericht op zieke (“besmettelijke”)  of kwetsbare mensen, is nu de complete bevolking, ook gezonde mensen, zelfs kinderen en jongeren, per definitie aangemerkt als potentieel gevaarlijk voor zijn medemens.

Waar voorheen burgers in principe vrije mensen waren met onvervreemdbare rechten, waar de overheid alleen bij wijze van uitzondering inbreuk op mocht maken, krijgen zij nu pas rechten toebedeeld wanneer ze voldoen aan de voorwaarden die de overheid hiervoor stelt, zoals het accepteren van risicovolle vaccinaties die ze niet nodig hebben.

Feitelijk is de hele maatschappij veranderd in een open inrichting. Een vrij leven, buiten de inrichting om, bestaat niet meer. Vind jij dat echt een goede zaak, A.?

Jij moet toch, als kritische en intelligente journalist, begrijpen dat de medische apartheid die jij voorstaat, een fatale ondermijning is van onze grondrechten en van de liberale rechtstaat waarop onze samenleving – nee, onze beschaving – is gebouwd?

Ik zei in ons telefoongesprekje dat we afstevenen op een totalitaire dictatuur – en ik merkte dat je bijna de telefoon uit je handen liet vallen van de schrik. Je vindt dat blijkbaar overdreven. Je denkt blijkbaar dat het zo’n vaart niet zal lopen. Dat onze overheden heus het beste met ons voor hebben. Maar waarom denk je dat dan niet als het gaat om, bijvoorbeeld, het milieubeleid, waar jij wel kritisch over schrijft?

A., word wakker alsjeblieft. We hebben te maken met een machtsgreep. Met nationale overheden, internationale instellingen en gewetenloze multinationals die geen enkele intentie hebben om hun nieuw verworven macht af te staan en letterlijk bereid zijn om keihard in te rammen op iedereen die demonstreert tegen hun oekazes. Sterker, zij zullen ongetwijfeld nieuwe aanleidingen vinden voor nieuwe lockdowns en uitgebreidere digitale controlesystemen.

De bevolking zal zich daarbij steeds makkelijker gaan neerleggen. Jij doet dat nu al. Je vindt het al normaal dat ik als tweederangs burger mag worden behandeld omdat ik me niet wil laten vaccineren. Denk je echt dat jij niet aan de beurt komt straks, A., als ik ben uitgerangeerd, en dat ze geen reden zullen vinden om jou ook te degraderen naar een lagere bevolkingscategorie – wellicht omdat je bezwaren hebt tegen hun klimaatbeleid, ik noem maar wat?

Denk je echt dat jij, omdat je je hebt laten vaccineren, voortaan weer vrij bent om te gaan en staan waar je wilt?

Het tegendeel is waar, A.. Als je dit accepteert als het nieuwe normaal, dan ben je voor altijd je vrijheid kwijt. Het recht om te beschikken over je eigen lichaam – wat nota bene in de grondwet staat – dat geef je dan weg. Dat begrijp je toch wel?

Of interesseert je dat niet? Heb je niks met vrijheid en vind je staatsdwang wel prima? In dat geval zou ik je willen vragen, blik nog eens terug op de geschiedenis. Staatsdwang is nog nooit een oplossing geweest voor welke crisis dan ook. Het zet mensen tegen elkaar op en vernietigt onze diepste sociale verbanden – zoals nu onze relatie. Alleen in vrijheid komen we tot werkelijke oplossingen voor onze problemen, A. Alleen vrijheid leidt tot liefde en verbinding.

Mocht je je nog bedenken, A., en het systeem de rug toekeren – wat ik natuurlijk hoop dat jij en vele anderen zullen doen – weet dan één ding: je bent altijd welkom bij ons, ongevaccineerde verschoppelingen, als je door de machthebbers wordt uitgekotst.

Fijne vakantie nog!

Groeten, K.

PS Ik hoor net dat de 26-jarige zoon van een vriend van mij aan de helft van zijn gezicht is verlamd. Drie dagen na vaccinatie. Dat wordt een lastige keuze voor hem in de toekomst: booster shots met het risico op gezichtsverlamming of tweederangs burger worden?

28 Reacties

 1. Abdullaah 3 jaar geleden

  Beste,

  zou u mij kunnen verwijzen naar de bewijzen van de cijfers en beweringen in dit bericht. Ik zou graag keihard bewijs willen om te laten zien aan mensen die open staan voor de andere zijde van de munt.

  Mvg,
  Abdullaah

  • Auteur
   Karel Beckman 3 jaar geleden

   Er staan een aantal links in de tekst die u kunt volgen. Welke cijfers en beweringen bedoelt u verder specifiek? Dan kan ik een antwoord geven. De IFR (infection fatality rate, sterftecijfer) is misschien wel de belangrijkste. Dit is de bron: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13423

   • Donald 3 jaar geleden

    Heel goed geschreven Karel.
    Geen zin verkeerd.
    Alles juist benoemd.
    Daar kunnen die twee eikels van onze regering doorgesnoven VolkValDood idioot Rutte en zijn billenmaat vaccinazi Hugootje de schoenpoetser niet aan tippen.
    Wie gelooft er in godsnaam nog de onzin die iedere week door een leraar 3e klas lagere school wordt uitgekraamd.
    Het grootste gedeelte van de Nederlandse beroepsbevolking heeft een veel hogere opleiding inclusief deze mopperkont

  • Auteur
   Karel Beckman 3 jaar geleden

   gemiddelde leeftijd sterfgevallen, die link heb ik ook toegevoegd nu: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/grafieken

  • Vilseledd 3 jaar geleden

   Verlies je niet in bewijzen. Je lichaam is je koninkrijk en inmenging door de ‘overheid’ is inmenging in buitenlandse zaken.

 2. Jan van Eechoud 3 jaar geleden

  Hi.
  Bedankt voor deze brandbrief.
  All komt ook maar één persoon tot het gezonde verstand, dan is dit al de moeite waard.
  Mvg JPK van Eechoud

 3. Joyce 3 jaar geleden

  Geweldige brief! Zet weer eens de feiten bij elkaar. Heel handig voor het geval dat ik weer eens met mijn mond vol tanden zit bij de emotionele aanvallen van bange gevaccineerde mensen.
  Ik vraag mij trouwens af of de gentech vaccinatie stress en angst vergroot bij mensen. Ik zie het om mij heen. Mensen zijn sneller over hun toeren.
  Ik kan mij voorstellen dat de destructieve effecten van het vaccin een onbewust weten op gang brengen dat er iets is binnengedrongen waar het lichaam geen vat op heeft, wat een angstreactie geeft op de psyche. Maar goed, dit is een theorie. We zullen zien.

 4. Jan Spreen 3 jaar geleden

  Wel dapper van je Karel, dat je nog ingaat op de vraag om bewijzen. Die vraag wordt altijd gesteld door de COVID gelovigen, want zij staan zeer sceptisch tegenover diegenen die nu als Wappies worden aangeduid. De gelovigen willen bewijzen zien. En dat is merkwaardig, want voor datgene waar hun geloof op berust, is nog nooit ook maar één enkel vaag begin getoond van íets wat eventueel, heel misschien, voor bewijs zou kunnen doorgaan.

  Zij vragen bewijs zogauw iets indruist tegen wat hun ooit eens is verteld door zelfuitgeroepen specialisten en/of wat de mening vertegenwoordigd van meerderheid.

  Maar zo werkt het niet. Als iets je interesseert, meneer Abdullah, dan moet je zelf op zoek gaan. Naar ach, mn kleine teen vertelt me dat A. niet serieus op zoek is naar wat wijsheid, maar, al dan niet ervoor beloond, er alleen op uit is om wappies uit te lokken.

  • Ik 2 jaar geleden

   Dank voor deze uitgebreide brief. Zojuist mijn zusje aan de telefoon gehad. Ook zij beweerde dat ik geen recht had op een ic bed….vond ze heel normaal. Maar zij, ex-roker, overgewicht en drinker, uiteraard wel als zij daar wat van ondervindt…. Hoe triest om te merken dat je dierbaren totaal door de msn worden geïndoctrineerd en hier nog in mee gaan ook…. Maakt mijn erg verdrietig…

 5. Frances 3 jaar geleden

  Hallo,
  Een vraag, wat als de vaccinatie plicht er echt doorheen geduwd wordt in Nederland. Onlangs merkte Rutter op: de plicht komt NOG niet. Los van opstanden, demo’s etc. Als ik als kleine ondernemer verplicht wordt (hoe gaat trouwens dan de controle), waar kan ik dan mijn rechten halen? Allemaal losse advocaten inhuren? Ik ben afhankelijk van huren elders (voor mijn studio waar ik cursisten ontvang). Hoe zal dat dan in zijn werk gaan? Meerdere collega’s die zich absoluut NIET gaan laten verplichten, lopen met deze vraag rond.

  • Auteur
   Karel Beckman 3 jaar geleden

   iedereen zal zelf wegen moeten zoeken om hier mee om te gaan, de staat bepaalt het recht, dus wat bij wet wordt ingevoerd, is moeilijk via de rechter te bestrijden, hoewel er altijd mogelijkheden zullen zijn, gaten in de wet, en dergelijke; kijk eens wat de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie (BPOC) doet, die zijn goed bezig; een ander mooi initiatief is KeuzeVrijBijMij – we zetten onze eigen netwerken op van mensen die weigeren mee te doen met het systeem. Als je iets via de politiek wil bereiken, zou je FVD kunnen steunen, ik ben geen kritiekloze aanhanger van deze partij, maar op dit moment zijn ze goed bezig, de enigen die zich principieel tegen de vaccinatiedwang verzetten, voor zover ik weet

   • Ineke van Veen 3 jaar geleden

    Ik zou zelf niet op Forum voor Democratie stemmen, want ze hebben helaas andere standpunten, maar de heer Gideon van Meijeren doet het goed. Hij heeft gelijk met dat lockdowns. Ik heb kennissen wonen in Texas, lockdown is daar sinds 10 maart opgeheven, geen mondkapjes geen verplichte testen enz. Helemaal geen problemen en ook daling corona, hoorde ik van een kennis verleden week. De heer van Haga BVNL, die zich liberaal noemt? Ja, alle VVD’ers noemen zichzelf liberaal, waarin ik al jaren twijfels over heb. De heer van Haga met zijn nieuwe partij BVNL is tegen vaccinatieplicht en voor vrije samenleving. Vriendelijke groet, Ineke.

  • Nadia 3 jaar geleden

   Misschien is dit iets voor u keuzevrijbijmij.nl. kunnen ondernemers maar ook doktoren schoonheidsspecialiste zich aan melden om te laten weten dat het ongeacht vaccinatie of niet iedereen altijd welkom is bij hun

 6. Verony 3 jaar geleden

  Niet aardige reactie en onterecht ook
  Wijs met 1 vinger dan wijzen er 3 terug

 7. Tessa S 3 jaar geleden

  Hier kan ik alleen maar voor klappen. Heel mooi! Hopelijk worden steeds meer mensen wakker.
  Ik sta idd ook af en toe met mijn bek vol tanden tegenover mensen die er anders over denken Joyce. Ik lees zoveel, maar on het dan maar even op te noemen. Ook heel fijn voor dit stuk. Zal het ook maar printscreenen voordat het verdwijnt.

 8. Ineke van Veen 3 jaar geleden

  Ik wilde het boek, geschreven door Frank Karsten en Karel Beckman, aan de heer Kuzu via facebook kenbaar maken, het boek heet ‘De democratie voorbij’ ,maar plots kreeg ik, denk ik, via facebook dat ik deze bericht niet door mag geven? Verleden week had ik een video van een hartchirurg, die tegen het vaccinatiebeleid van Hugo de Jonge aan iedereen bekend gemaakt en over andere onderwerp over de overheid en facebook gaf mij ook waarschuwing? Eerder nooit meegemaakt.

  • Auteur
   Karel Beckman 3 jaar geleden

   is dit serieus? ik kan me moeilijk voorstellen dat Facebook dit zou censureren – kun je dat aantonen? dat zou wat zijn!

   • Marleen 3 jaar geleden

    Ja hoor denk dat jou brief niet lang op FB staat ik heb hem opgeslagen ben het helemaal met je eens bedankt.

 9. Ineke van Veen 3 jaar geleden

  Het wit schermpje kwam tevoorschijn, geen toestemming om te plaatsen, met zwarte letters. Ik denk niet dat de heer Kuzu heeft gedaan, want mijn advies dit boek ‘De democratie voorbij’ te gaan lezen, staat nog keurig op zijn tijdlijn. Er was debat gaande over Afghanistan……maar ik kreeg een berisping of geen toestemming om te plaatsen. Verleden week was hetzelfde verhaal geen toestemming plaatsen over de overheid….ging over persconferentie. Hoe moet ik dat kopiëren?
  Ik hoorde van meerdere mensen. Ook is een website Facebook voor ongevaccineerden uit de lucht gehaald door Facebook. Dit is nieuw? Frank Reusink zou vandaag naar Facebook bedrijf in Amsterdam gaan. Hij doet mee met de demonstratie op 5 september. Ik ben al vanaf 2009 actief op Facebook en heb dit nog nooit meegemaakt.

 10. Ineke van Veen 3 jaar geleden

  Het boek heb ik weer voor de dag gehaald en ga het weer opnieuw lezen over democratie. Vroeger dacht ik anders over het liberalisme namelijk onderdrukking. Nu kan ik het verschil zien tussen het liberalisme en de democratie. Het boek is helder uitgelegd. Daarom wil ik dat ook aan anderen adviseren om dit te lezen.
  Vriendelijke groet en een fijne avond.

 11. Ineke van Veen 3 jaar geleden

  Toevallig zag ik bij Mises uw artikel over Thierry Baudet, helemaal met u eens, het onderwerp ging over Thierry Baudet zou een echte held zijn als hij nationalistische veren afschudt. Ik ben eerder bij Mises zomerschool geweest in Utrecht. Goede cursus. Mises is niet zo bekend in Nederland…Groeten Ineke.

 12. Ineke van Veen 3 jaar geleden

  Kan u bevatten dat VVD en D66 voor vaccinatieplicht zijn? Twee liberale partijen. Ook heeft BPOC gemeld dat er 1402 sterfgevallen na vaccinaties zijn te betreuren en terwijl het Lareb 448 doden heeft gemeld. Ik heb het idee dat er duizenden doden zijn gevallen na vaccinaties? Ik volg Buitenparlementaire Onderzoekscommissie nauwkeurig, https://www.bpoc2020.nl

 13. Maurice 3 jaar geleden

  “Moet ik ze echt nog noemen? Het sterftepercentage van 0,15%, niet veel hoger dan de griep, die nu op magische wijze verdwenen is?”

  Schrijver en lezers van dit artikel kunnen zich geen reden voorstellen waarom alle maatregelen tegen corona ook invloed hebben op andere virussen? (Die er kennelijk genoeg op lijken om meermaals in dit artikel genoemd te worden)

  “Het feit dat 1,5 meter en andere lockdown-maatregelen niet werken? Dat er geen enkele relatie is tussen lockdowns en coronaslachtoffers, zoals eenvoudig is af te lezen uit epidemiologische vergelijkingen tussen landen en naties?”

  Vrij vroeg in de pandemie zagen we hoe het er aan toe ging aan Italië waar geen maatregelen werden getroffen. Er is een duidelijke relatie tussen maatregelen en corona slachtoffers.

  Ik ben benieuwd welke oplossing de schrijver van dit artikel voorstelt in een ideale wereld. Gewoon het virus laten doorwoekeren? Zelf geeft meneer aan dat het muteert. Om in dezelfde toon als het artikel te reageren: Ik hoef meneer die zijn onderzoek heeft gedaan vast niet uit te leggen dat bij een hoog aantal besmettingen mutaties meer voorkomen dan bij een klein aantal besmettingen. Complete lockdown? Ik weet dat dit werkt, maar het artikel impliceert dat dit ook geen enkele hulp bied.

  Het is makkelijker te klagen over andere die wel moeite doen de gevolgen van deze pandemie te beperken. Niet deel te nemen aan de maatregelen, zoals mondkapjes, afstand houden, vaccineren, en lekker toch op vakantie gaan. En vervolgens onszelf op de schouders te kloppen dat we ons niet door propaganda laten leiden. En als dit gezamenlijke wangedrag genoeg mensen heeft aangestoken, kunnen we ook nog roepen dat de maatregelen duidelijk niet helpen.

  Ik verneem graag welke aanpak wel werkt.

  • Auteur
   Karel Beckman 3 jaar geleden

   er zijn veel epidemiologische studies geweest, vergelijk bijvoorbeeld het mondkaploze Zweden met landen als Duitsland en Oostenrijk, of North Dakota met Zuid-Dakota of Florida met New York en Californië – er is nog nooit een relatie aangetoond tussen de maatregelen en aantallen coronaslachtoffers – mondkapjes hebben nul effect, zie https://www.ademvrij.nu/mondkapjes-literatuuroverzicht – zoals Jaap van Dissel zelf heeft gezegd in de Tweede Kamer – https://www.ademvrij.nu/jaap-van-dissel-misleidt-tweede-kamer-over-mondkapjes
   belangrijker punt is dat het gaat om een virus met een sterftepercentage van 0,15, hetzelfde als een zware griep, de gemiddelde leeftijd waarop mensen overlijden mét corona is 83, hoger dan de gemiddelde levensverwachting
   we kunnen hiermee omgaan op dezelfde manier als we omgaan met de griep: wie zichzelf wil afschermen moet dat zeker doen, en als je echt heel erg aan het hoesten bent (symptomatisch) blijf dan even thuis
   nu maken we van de hele maatschappij ziekenhuis – perfect gezonde mensen worden bestempeld als een potentieel gevaar voor de samenleving, die zichzelf moeten laten testen of vaccineren – het is een pervers model
   er zitten ook geen grenzen aan – er zijn altijd coronavirussen, altijd geweest – deze maatregelen gaan het virus dan ook niet “verslaan” – daarom wijs ik erop dat coronavirussen voortdurend muteren – vaccinaties werken die mutaties zelfs in de hand – natuurlijke immuniteit werkt veel beter zoals uit allerlei studies al is gebleken

 14. Ineke van Veen 3 jaar geleden

  Ik heb al vier keer berispingen gehad van Facebook, drie keer over het vaccinatiebeleid en 1 keer over het boek ‘De democratie voorbij’ ik heb een goede video over het wanbeleid van de overheid…bekijk het maar eens. https://www.blckbx.tv/videos/overheid

 15. Petra 3 jaar geleden

  Mooi stukje klinkt heel bekend in de oren. Het is belangrijk om mensen de ogen te openen. Al plant je maar een klein zaadje. tevens is het belangrijk om diegene die dit nog niet willen of kunnen in hun waarde te laten anders zijn wij niet anders Dan zij en veroordelen we ook. Liefde opent meer deuren dan afkeur.

 16. Ineke van Veen 3 jaar geleden

  Helaas is het coronatoegangsbewijs het feit. Het zal om een tijdelijke wet zijn? Er zijn horecaondernemers die liever niet mee willen doen, u en anderen kunnen op deze website kijken welke horeca u of anderen wel kan bezoeken, https://www.horecazonderprikken.nl
  https://keuzevrijbijmij.nl
  website met meerdere bedrijven die niet meedoen met een QR code.
  https://petities.nl/petitions/schaf-het-coronatoegangsbewijs-af

 17. Ineke van Veen 3 jaar geleden

  Correctie website, het moet zijn.
  https://www.horecazonderprik.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*