Arm en rijk: zo zit het echt

Arm en rijk: zo zit het echt
06/07/2020 Karel Beckman

Met dit plaatje wordt op slag duidelijk waar het onderscheid tussen rijk en arm werkelijk om draait.

Ik heb in mijn leven al heel vaak aan mensen proberen uit te leggen dat rijkdom niet altijd fout is, maar alleen als het afkomstig is van dwang of parasitisme. En dat er verschil bestaat tussen bedrijven die profiteren van privileges van de staat en bedrijven die dat niet doen. En dat het probleem in de wereld niet “de rijken” zijn maar “de machtigen” (waarvan er velen rijk zijn)….

Ik had me veel moeite kunnen besparen als ik het plaatje had gezien in een boek van Steve Coroner, Neutering the National Debt, waar ik op gewezen werd door Daniel J. Mitchell in zijn blog International Liberty (uitstekende blog overigens, leuk om te volgen, niet 100% libertarisch maar wel heel informatief). Dit geeft precies weer wat ik bedoel:

Met “protectors” (beschermers) wordt hier, naar ik aanneem, gedoeld op de mensen in overheidsdienst die daadwerkelijk nuttige dingen doen – want ook die bestaan natuurlijk, ook al zouden hun taken niet bij de overheid horen te zitten. “Earners” zijn werkers, “entrepreneurs” producenten of ondernemers.

“Predators” (“roofdieren”) kunnen zowel politici zijn als particuliere criminelen. “Cronies” (“vriendjes”) zijn ondernemers die profiteren van overheidsgunsten. “Rent-seekers” zou je kunnen vertalen als “uitvreters”. Wie dat zijn, mag iedereen zelf bedenken.

1 Reactie

  1. Barend 3 jaar geleden

    Goed om met deze plaatjes eens de lieden die rijk worden dankzij de privileges die politici ze bieden in het zonnetje te zetten. Want het is natuurlijk heerlijk als de overheid je vervelende concurrenten het leven zuur maakt met regels, vergunningen of een verplicht certificaat…

    Heb uw boek De staat voorbij gelezen. Misschien ben ik me zelfs wel dankzij dat boek verder gaan verdiepen in grond-eigendom. Met de oplossing uit het boek was ik nog niet helemaal tevreden. Op die manier ben ik min of meer tot de ontdekking gekomen dat het juist is om onderscheid te maken tussen de zaken die je zelf maakt en de zaken die de natuur ons cadeau geeft. Wat je zelf maakt, is van jezelf. Wat de natuur de mensheid schenkt, zouden we moeten delen. (Zelfs uit de Lockean proviso volgt dat in feite omdat er van grond niet genoeg overblijft voor anderen als we het ons toe-eigenen. Een enkele libertarist is het hiermee eens, hoewel een eventuele rol hierin voor een overheid natuurlijk vragen om ellende is…

    Maar… ik zie in de plaatjes hier de uitdrukking “rent-seeker”, dat is typisch een begrip uit de geo-libertaristische hoek. En zojuist las ik de eerste blz van uw nieuwe boek iets over societies die de earth sharen. Ben dus erg benieuwd naar uw standpunt op dit gebied.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*