Welk probleem probeer je op te lossen?

Welk probleem probeer je op te lossen?
16/01/2019 snugger

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de wereld een prettige plek wordt voor ieder vredelievend persoon. Dat is de vraag waar het voor mij om draait. Mijn antwoord in een notendop: door de afschaffing van politieke macht. Het basisidee achter deze website is dat het onrecht in de wereld voor het grootste deel voortkomt uit het feit dat sommige mensen macht hebben over anderen. En dat andersom het goede in de wereld voortkomt uit vrijwillige actie en samenwerking.