Wat bedoel je precies met macht?

Wat bedoel je precies met macht?
26/11/2019 Karel Beckman

Onder macht versta ik de mogelijkheid die sommige mensen hebben om anderen met geweld of onder dreiging van geweld tot handelingen te dwingen. In de huidige wereldordening berust die macht bij staten, dat wil zeggen, bij de mensen die de macht hebben over het staatsapparaat. De staat berust op machtsongelijkheid: het is een organisatie die het monopolie op geweld claimt in een bepaald gebied en wetten en regels kan opleggen aan de bevolking.