Archief voor juli, 2021

  • Artikelen

    Meneer de Jonge, uw vaccinatiedwang is een omkering van morele waarden

    De vaccinatiedwang die door Hugo de Jonge en zijn collega’s wordt uitgeoefend houdt in dat er levens van kinderen en jongeren worden opgeofferd en verwoest ten behoeve van een klein groepje ouderen. Deze omkering van morele waarden is mogelijk geworden doordat het collectivistisch denken diep is doorgedrongen in onze samenleving.